Ohjeita turvallisen ja hormonittoman ehkäisyn valintaan

Hormoniton.fi on sivusto, mikä jakaa tietoa hormonittomista ehkäisymenetelmistä sekä syntyvyyden säännöstelystä. Ehkäisymenetelmällä tarkoitetaan menetelmää, jolla estetään raskaus. Ehkäisymenetelmä on tuote, mikä auttaa sinua raskauden ehkäisyssä. Seuraavat kohdat tulisi aina tarkistaa ehkäisymenetelmän valinnan yhteydessä.

1. Onko ehkäisymenetelmä hyväksytty terveydenhuollon laitteeksi tai tarvikkeeksi?

Tämä on ylivoimaisesti tärkein kohta tarkistaa. On yrityksiä, jotka väittävät, että heillä on turvallinen ehkäisymenetelmä ilman, että se on virallisesti terveydenhuollon hyväksymä. Jos kliiniset tutkimukset ovat olleet liian vähäisiä tai liian heikkoja, ehkäisymenetelmä ei saa terveydenhuollon hyväksyntää. Ole varuillasi yritysten kanssa, jotka lupaavat ehkäisymenetelmälle lähes 100 prosentin ehkäisyvarmuuden, mutta luvattu ehkäisyvarmuus ei kuitenkaan perustu kliinisiin tutkimuksiin ja tuotteelta puuttuu terveydenhuollon hyväksyntä. Ilman kliinisiä tutkimuksia ja terveydenhuollon hyväksyntää turvamarginaali ja tuote eivät ole luotettavia.

Täyttääkseen ehkäisymenetelmän vaatimukset ja päästäkseen markkinoilla Euroopassa on ehkäisymenetelmällä oltava CE-hyväksyntä. Tämä tarkoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevat EU:n direktiivien vaatimukset ja tuote on läpikäynyt mahdollisesti vaaditut tarkistukset. On siis tärkeää, että käyttäjä aina tarkistaa, että kyseessä on hyväksytty ehkäisymenetelmä CE-merkinnällä. Muutoin ei ole mitään takeita, että luvattu turvamarginaali täyttyy, ja että tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ehkäisytarkoituksessa.

Huomaa, että CE-merkinnän on oltava voimassaoleva ja laite on hyväksytty lääketieteelliseksi laitteeksi.

2. Onko ehkäisymenetelmälle tehty useita kliinisiä tutkimuksia?

Kliiniset tutkimukset ovat perusta, että ehkäisymenetelmälle voidaan hakea terveydenhuollon hyväksyntä. Joten on hyvä tarkistaa, että ehkäisymenetelmälle on tehty useita kliinisiä tutkimuksia. Tehtyjä tutkimuksia on oltava enemmän kuin yksi ja niiden on ulotuttava usean vuoden ajalle. Ilman useita itsenäisiä kliinisiä tutkimuksia luotettava turvamarginaali vaikea määrittää.

3. Kuinka turvallinen ehkäisymenetelmä on?

Eri ehkäisymenetelmien turvallisuus ilmoitetaan yleensä prosentteina. Prosenttiosuuden on perustuttava useisiin kliinisiin tutkimuksiin. Ei riitä, että ehkäisymenetelmälle on tehty vain yksi tutkimus. Ihannetapauksessa tutkimukset ovat useamman vuoden ajalta. Tutkimustuloksia ja ehkäisymenetelmän tehokkuutta kuvataan myös Pearl-indeksin avulla.

Pearl-indeksi on arvo, jonka perusteella arvioidaan ehkäisymenetelmien luotettavuutta lääketieteellisesti. Esimerkki: Jos sata naista käyttää ehkäisymenetelmää yhden vuoden ajan ja yksi heistä tulee raskaaksi, tämä vastaa Pearl-indeksin arvoa 1.0. E-pillereiden Pearl-indeksi on 0,1–0,9, Lady-Comp hedelmällisyystietokoneen 0,7, pessaarin 1–3 ja kondomin 3,3.